ქარხნის ტური

Standard Factory

სტანდარტული ქარხანა

Material warehouse

მასალის საწყობი

Sewing workshop

სამკერვალო სახელოსნო

Inspection and packaging workshop

ინსპექტირებისა და შეფუთვის სახელოსნო

Finished products warehouse

მზა პროდუქციის საწყობი